Planning

De herstructurering vindt plaats in 4 fasen. Deze fasen zijn in verschillende kleuren aangegeven in de onderstaande foto. Per fase vindt er een definitieve besluitvorming plaats over de sloop- en nieuwbouwplannen.

Verloop van een fase

De vernieuwing van Sterrenkwartier Hoog voeren we in 4 fasen uit. Iedere fase start met een definitief sloopbesluit. Na het sloopbesluit start het uitverhuizen.

Periode uitverhuizen
Fase 1 en fase 2 bestaan ieder uit 140 huishoudens. Voor het uitverhuizen van deze fasen zijn 18 maanden uitgetrokken. Fase 3 en fase 4 bestaan ieder uit 204 woningen en wordt voor het uitverhuizen (minimaal) twee jaar gerekend. Pas als de bewoners van een fase geheel verhuisd zijn, start het uitverhuizen van de volgende fase.

Sloop
Nadat alle bewoners vertrokken zijn starten de sloopwerkzaamheden die ongeveer 3 tot 6 maanden duren. De nieuwbouw gaat per fase 1 tot 2 jaar duren. De exacte periodes zijn afhankelijk van het aantal te slopen en nieuw te bouwen woningen.

Fasen
Planning fase 1 Planning fase 2 Planning fase 3 Planning fase 4