Planning

De herstructurering vindt plaats in vier fasen. Deze fasen zijn in verschillende kleuren aangegeven in het onderstaande foto overzicht. Daarbij staat vermeld vanaf welk moment het sloopbesluit op zijn vroegst verwacht wordt en de herhuisvesting van start gaat. Let op! De genoemde jaartallen zijn een indicatie, hierin kunnen nog wijzigingen optreden. Per fase vindt er nog definitieve besluitvorming plaats over de sloop- en nieuwbouwplannen.

Verloop van een fase

De vernieuwing van Sterrenkwartier Hoog voeren we in vier fasen uit. Iedere fase start met een definitief sloopbesluit. Na het sloopbesluit start het uitverhuizen.

Periode uitverhuizen
Fase 1 en fase 2 bestaan ieder uit 140 huishoudens. Voor het uitverhuizen van deze fasen zijn 18 maanden uitgetrokken. Fase 3 en fase 4 bestaan ieder uit 204 woningen en wordt voor het uitverhuizen (minimaal) twee jaar gerekend. Pas als de bewoners van een fase geheel zijn verhuisd, start het uitverhuizen van de volgende fase.

Sloop
Nadat alle bewoners vertrokken zijn starten de sloopwerkzaamheden die ongeveer drie tot zes maanden duren. De nieuwbouw gaat per fase een tot twee jaar duren. De exacte termijnen zijn afhankelijk van het aantal te slopen en nieuw te bouwen woningen.