Uitverhuizing fase 3b van start

Publicatiedatum: 29-03-2022

Vanaf 1 april 2022 zijn ook de bewoners aan de Grote Beerstraat (fase 3b) urgent woningzoekend. Het sloopbesluit voor fase 3 is genomen op 1 juli 2021. Voor fase 3 is er een langere periode nodig om iedereen uit te verhuizen. Daarom is er besloten deze in twee delen te splitsen, in fase 3a en fase 3b.

De urgentie voor de bewoners van fase 3b gaat vanaf 1 april 2022 in
Hierover hebben de bewoners een brief ontvangen. Ook is de herhuisvestingsregeling nogmaals gestuurd.

Na het nemen van het sloopbesluit voor fase 3, hadden bewoners van fase 3b (Grote Beerstraat) nog geen urgentie. Zij hadden al wel recht op de wettelijk vastgestelde verhuiskostenvergoeding.

Bewoners van fase 3a (Poolsterstraat) waren vanaf 1 juli 2021 urgent woningzoekend en hadden recht op de wettelijk vastgestelde verhuiskostenvergoeding.

Tijdelijke verhuur lege woningen
Leegstandbeheerder Livable gaat de lege woningen in fase 3 tijdelijk verhuren. Zij hebben dit ook in fase 1 en fase 2 voor ons gedaan. Om leegstand te voorkomen en daarmee de leefbaarheid in de wijk te behouden, worden de leeggekomen woningen tot de sloop tijdelijk verhuurd op basis van de leegstandswet.

 

Deel deze pagina