Plannen voor vernieuwing Sterrenkwartier Hoog

Publicatiedatum: 25-09-2017

De gemeente Nissewaard en Maasdelta Groep hebben beiden de intentie uitgesproken om gezamenlijk de wijk Sterrenkwartier Hoog te herstructureren. Dat houdt in dat een groot aantal woningen de komende jaren wordt gesloopt en nieuwbouwwoningen daarvoor in de plaats terugkomen. Dit vindt in vier fases plaats.

Op woensdagavond 21 juni zijn de plannen gepresenteerd aan de raadsleden van gemeente Nissewaard. De bewoners hebben gisterenavond of vandaag per post of e-mail een brief ontvangen over deze plannen.

Verbeterplannen

Om de wijk te verbeteren zijn er grote ingrepen nodig. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit brengt met zich mee dat mensen er vaak maar kort wonen. Bovendien komt uit de leefbaarheidsonderzoeken naar voren dat de wijk Sterrenkwartier Hoog door de bewoners steeds minder positief wordt ervaren.

Sloop en nieuwbouw

In Sterrenkwartier Hoog worden woningen gesloopt. Er komen zowel appartementen als grondgebonden nieuwbouwwoningen terug, met een mix van huur en koop. Uit diverse woononderzoeken is naar voren gekomen dat er vooral vraag is naar wijken met veel eengezinswoningen, voor- en achtertuinen en veel groen. Maasdelta wil inspelen op die vraag en hoopt er een veelzijdig woongebied van te maken. Gemeente Nissewaard gaat er voor zorgen dat de woonomgeving net zo goed blijft als hij nu is. Dit zijn de uitgangspunten voor de nieuwe wijk Sterrenkwartier Hoog.

Voorlichting en begeleiding

Maasdelta nodigt de bewoners per fase uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de herstructurering. Maasdelta begeleidt bewoners zo goed mogelijk bij het vinden van een nieuwe passende woning.

Planning herstructurering

Naar verwachting wordt het sloopbesluit voor fase 1 eind dit jaar genomen. Na het sloopbesluit start het uitverhuizen en vinden de voorbereidingen plaats voor de sloopwerkzaamheden en de nieuwbouw. De globale planning van de herstructurering is te zien in de overzichtsfoto. De genoemde jaartallen geven aan wanneer het sloopbesluit op zijn vroegst verwacht wordt. Wij informeren de bewoners vroegtijdig over de ontwikkelingen.

Aandacht voor leefbaarheid en beheer

De vernieuwing (herstructurering) van de wijk duurt meerdere jaren. Om die reden blijft Maasdelta de komende jaren investeren in het onderhoud van de woningen die in een latere fase zitten. Ook de woonomgeving en leefbaarheid blijven onder de aandacht van Maasdelta en de gemeente.

Mantelovereenkomst

De onderlinge afspraken voor de vernieuwing van Sterrenkwartier Hoog leggen de gemeente en Maasdelta vast in een mantelovereenkomst. Voor iedere nieuwe fase van de herstructurering wordt een deelovereenkomst gemaakt en ondertekend.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag