Samenstellen van een klankbordgroep Leefbaarheid

Publicatiedatum: 11-06-2018

Het herstructureren van een wijk gebeurt in fases en neemt een lange periode in beslag. Daarbij is het van groot belang om de omgeving netjes en leefbaar te houden. Hiervoor wil Maasdelta een klankbordgroep samenstellen voor Sterrenkwartier Hoog.

Het idee is om gedurende de herstructurering in totaal twee klankbordgroepen samen te stellen. Een groep voor de eerste helft van de herstructurering (omgeving van fase 1 en fase 2) en later een groep voor de tweede helft van de herstructurering (omgeving fase 3 en fase 4).

Werkzaamheden klankbordgroep leefbaarheid
De klankbordgroep en Maasdelta komt regelmatig bij elkaar om over de leefbaarheid van de wijk te hebben. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen zoals zwerfafval, buurtpreventie, projecten om de wijk op te fleuren etc.

Samenstelling klankbordgroep leefbaarheid
De klankbordgroep leefbaarheid bestaat uit een aantal bewoners uit de wijk Sterrenkwartier Hoog, ook bewoners van een koopwoning kunnen deelnemen. Zij wonen immers ook in de wijk en weten meestal het beste wat er in de omgeving speelt.Inschrijven klankbordgroep leefbaarheid

Een aantal bewoners uit Sterrenkwartier Hoog ontvangen binnenkort een brief over de mogelijkheid tot deelname aan de klankbordgroep. Wie de deelnemers van de klankbordgroep uiteindelijk zijn geworden, kunt u te zijner tijd lezen op deze website.

 

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag