Het plan

In Sterrenkwartier Hoog worden woningen gesloopt. Op onderstaande foto's in kleur aangegeven om welke flats het gaat. Er komen zowel appartementen als grondgebonden nieuwbouwwoningen terug, met een mix van huur en koop.

Uit diverse woononderzoeken is naar voren gekomen dat er vooral vraag is naar wijken met veel eengezinswoningen, voor- en achtertuinen en veel groen. Maasdelta wil inspelen op die vraag en hoop ter een veelzijdig woongebied van te maken.

Gemeente Nissewaard gaat er voor zorgen dat de woonomgeving net zo goed blijft als hij nu is. Dit zijn de uitgangspunten voor de nieuwe wijk Sterrenkwartier Hoog.

Mantelovereenkomst

De onderlinge afspraken voor de vernieuwing van Sterrenkwartier Hoog leggen de gemeente en Maasdelta vast in een mantelovereenkomst. Voor iedere nieuwe fase van de herstructurering wordt een deelovereenkomst gemaakt en ondertekend.

 

Aandacht voor leefbaarheid en beheer

De herstructurering van de wijk duurt meerdere jaren. Om die reden blijft Maasdelta de komende jaren investeren in het onderhoud van de woningen die in een latere fase zitten. Ook de woonomgeving en leefbaarheid blijven onder de aandacht van Maasdelta en de gemeente.

 

Voorlichting en begeleiding

Maasdelta nodigt haar huurders per fase uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de herstructurering. Vervolgens maken wij een afspraak voor een persoonlijk gesprek om het zoeken naar een andere woningen alles wat daarbij komt kijken te bespreken.

Fasen
Fase 1 Fase 2 Fase 3
Bekijk ook
Planning